کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

تنها بی پروایان پایدارند - اندرو گرو

ساختن برای ماندن - جیمز کالینز، جری پوراس

رهبری تحول - جان پی.کاتر

مدیریت بر خود - هیرم اسمیت

بی واسطه از دل - مایکل دل

تمایز یا نابودی - جک تراوت

مستند سازی تجربیات مدیران - دکتر سعید جعفری مقدم

چه کسی می گوید فیل ها نمی توانند برقصند - لوئیس گرستنر

فراز و نشیب مدیریت در فورد و کرایسلر - لی یاکوکا

بابای دارا، بابای ندار - رابرت کیوساکی، شارون لچنر

پنجمین فرمان (خلق سازمان یادگیرنده) - پیتر سنگه

پنج دشمن کار تیمی - پاتریک لنچیونی

جهانی شدن (بخت با شجاعان یار است) - لستر یارو

از خوب به عالی - جیم کالینز

چگونه چون یک مدیر عالی بیندیشیم - دبرای ای، بنتون

کاتلر در مدیریت بازار - فیلیپ کاتلر

مدیران کهنه کار - وارن بنیس

ناجی نیسان - دیوید مکی

مدیریت اقتضائی (متناسب با فرهنگ های سازمانی) - دیانا سی، فنیری

قدرت انتقاد سازنده - پرفسور هندری وایزینگر

رهبری کارآفرین - جان پی، کاتر

مدیریت از راه ارزشها - کن بلانچارد، مایکل اوکانر

مدیریت استراتژیک منابع انسانی - مایکل آرمسترانگ

استراتژی اثربخش - وفا غفاریان، غلامرضا کیانی

مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردا - سازمان مدیریت صنعتی

13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آنها - دابلیو، استیون بران

مدیریت در ابهام

واقعیت ساده در مورد کنار آمدن با دوستان و دشمنان در محل کار